Sıkça Sorulan Sorular

Faydalı Bilgiler

 

TSSF/CMAS yönetmelik ve tanımlar


TSSF   Türkiye Sualtı Sporları federasyonu - www.tssf.gov.tr

CMAS   Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques) - www.cmas.org

Dalgıç   Üç yıldız dalıcı ve dalış eğitmeni belgesi olup dalış kuruluşlarında çalışan dalıcı ve eğitmen

Dalıcı   Federasyonun verdiği veya onayladığı dalıcı belgesi olan ya da bu belgeye eş değer başka bir sportif dalış öğretisine ilişkin dalıcı belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) yapan kişi

Dalıcı belgesi   Federasyonca verilen dalıcı kimliğini ve diploması

Dalıcı kimliği   Federasyonca verilen TSSF/CMAS dalıcı kimliği

Geçici Dalış Kimliği   Dalış eğitimi sonunda bilgi kayıt formu ekinde bulunan ve içeriğinin doldurularak dalış kuruluşlarınca dalıcıya verilen süreli geçici kimliği

Dalış eğitmeni belgesi   Federasyonca verilen dalış eğitmeni kimliğini ve diploması

Eğitmen kimliği   Federasyonca verilen TSSF/CMAS eğitmen kimliği

Dalış eğitmeni   Federasyonca verilen dalış eğitmeni belgesi olan ya da başka bir sportif dalış öğretisinin eğitmenlik belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) eğitimi veren ya da eğitim dalışı yaptıran dalıcı

Dalış izin kimliği   TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için bir defaya özgü almış oldukları Federasyonca düzenlenmiş kimlik

Dalış kayıt defteri   Dalıcıların yaptıkları donanımlı dalışlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsayan ilgili dalış kuruluşu ya da kuruluş dalış eğitmenine onaylattıkları defteri

Dalış kuruluşu   Sualtı sporları kulüplerini ve dalış merkezleri

Dalış merkezi   Spor faaliyetlerini yapabilmek amacıyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, ortaklık ya da özel kişi statüsünde bulunan, aynı statü ve amaçlarla fiilen dalış yaptıran ve/veya dalış eğitimi veren özel turizm ve/veya sualtı sporları merkezleri

Donanımlı dalış (SCUBA)   Sıkıştırılmış hava ya da oksijen oranı arttırılmış sıkıştırılmış hava solumaya olanak veren ve yüksek basınca dayanıklı taşınabilir tüp ve buna ilişkin donanım kullanılarak sualtında yapılan dalış

Eğitim dalışı   Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki dalıcıların belge düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Federasyondan yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeni eşliğinde düzenlenen dalışlar

Rehber dalıcı   Dalış kuruluşlarında dalış yapmakta olan yabancı uyruklu dalıcılara sualtı değerlerinin korunması amacına yönelik olarak gözetmenlik ve rehberlik görevi yapan ve bu konuda yetkisi olan dalıcı

Tanıtım dalışı   Sualtını ve donanımlı dalışı tanıtmak ve sevdirmek amacı ile dalıcı belgesi olmayanlara ön bilgi verilerek bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeninin bire bir gözetiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak 5 metre derinliği geçmemek koşulu ile yapılan dalış

Uzman dalıcı   Federasyonun dalışta uzmanlık eğitim sistemi kapsamındaki dalışlara yönelik eğitim almış ve bu dalda belgesi olan dalıcı

Uzman dalıcı eğitmeni

  Federasyonun uzmanlık dalış eğitim sistemi uygun eğitim ve belge vermeye yetkili eğitmen

WRSTC   Dünya Sportif Donanımlı Dalış Eğitim Kurulunu (World Recreational Scuba Training Council)

Yetki belgesi   Federasyonca yayınlanan talimatlarla belirlenen kural ve gereklilikleri yerine getiren dalış kuruluşlarının etkinliklerini sürdürebilmeleri için Federasyonca verilen belge
 
             
    Bağlı Bulunduğumuz
Kuruluşlar
  Denizatı Dalış Merkezi  
      Adres :Tel :
Faks :
E-Posta :
  İstasyon Mahallesi
Vatan Caddesi
Memba Sok. No:18 Dük. No:1
Tuzla / İstanbul
0216 459 04 39
0216 399 99 21
info@denizati.biz
 
      TSSF Yetki Belge No: 381      
             
ANASAYFA I HAKKIMIZDA I EĞİTİM I SSS I İLETİŞİM